Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S20.Ashura

Bảo Trì Máy Chủ

Ngày đăng: 05-11-2020

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo các máy chủ hoạt động được ổn định nhất, sẽ tiến hành bảo trì máy chủ, xin các Ninja hãy lưu ý thời gian!

Thời gian bảo trì dự kiến từ: 16h đến 17h30 ngày 6.11.2020 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).

Nội dung bảo trì: nâng cấp hệ thống.

Phạm vi bảo trì: toàn bộ máy chủ.

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, sẽ không thể truy cập trang chủ và vào game.

Mong các Ninja thông cảm vì sự bất tiện này!

Sự kiện liên quan