Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S20.Ashura

Hệ Thống VIP

Ngày đăng: 20-10-2020

Sau đây là hệ thống VIP của Nhẫn Giả Naruto:

Nạp tích luỹ đủ các mốc hệ thống sẽ tự động lên cấp VIP, cấp VIP càng cao sẽ nhận càng nhiều ưu đãi. Dưới đây là các quyền lợi của từng cấp VIP:

Thư viện liên quan